Coronavirüsler (CoV)

 

Hafif soğuk algınlığından, MERS ve SARS gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvansal kökenli olup, insanlara bulaşarak hastalık yapabilirler.

Henüz insanlara bulaşmamış ancak, hayvanlarda saptanan çok sayıda corona virüs vardır.

31 Aralık 2019 da Çin’de pnömoniye neden olarak Coronavirüs “2019-n CoV“ olarak yok açtıgı hastalığa da “COVİD-19" olarak tanımlanmıştır.

Caronavirüsler 4 tür olarak sınıflandırılmış olup, insan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedir.

İnsanlarda neden olduğu hastalık spektrum basit soğuk algınlığından ağır solunum yetmezlik ve enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlar seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir.

Hastalığın insandan insana damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virüs öksürme hapşırma yoluyla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden bulaşabilmektedir.Kuluçka süresi 2-14 gün arasında değişebilmektedir. Hastalığın belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır.

Tanıda moleküler PCR testleri oluşturulmuştur. Spesifik bir antiviral tedavisi yoktur. Uygulanan tedaviler destek tedavileridir. Hastalıktan korunma yöntemleri bulaşmayı ciddi ölçüde azaltabilmektedir.

  Dr.Osman ARI

 Sağlık bakanlığının hazırladığı bilgilendirme dosyası için tıklayınız