İlaç ve Eczane İşlemleri

İlaç ve Eczane İşlemleri

Üyelerimize ilaç temininde kolaylıklar sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 1.000 civarında eczane ile anlaşma yapılarak, sandığımızın eczane sistemine online bağlanmaları sağlanmıştır. Bu sayede bir reçeteye bağlanmış ilacın sistem üzerinden otomatik onayı verilerek eczanece ilaçlarının üyemize katılım payı hariç ücret ödemeden teslimi, Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan ilacın veya hatalı ilaçların verilmesinin önlenmesi sağlanmış, doz ve kullanım sürelerinin kontrolü, ihtiyaç halinde ilaç bilgisi temini gibi kolaylıklar getirilmiştir.

Yurtdışından İlaç Temini

Genellikle kan ve diğer kanser türleri, organ ve doku nakilleri gibi hayati öneme sahip uzun tedavi süreçlerinde, hastalığın seyrine bağlı olarak sadece bazı ülkelerde özel olarak üretimi mümkün olabilen kan ürünü ve ilaçlara hastalarımız ihtiyaç duymaktadır. Az miktarda ve sipariş üzerine özel üretim olan bu tip ilaçlar son derece yüksek maliyetli olup; sandığımız tarafından, devlet ve resmi üniversite hastanelerinden gelen raporlara istinaden yurt dışından temin edilip, hastalarımızın tedavisinde kullanılmaktadır. Sandığımızca sağlanabilen belirtilen ithal ilaçlar, maliyetleri nedeniyle özel sigortalarda ödeme kapsamı dışındadır.

Rapora Bağlı İlaçlar

Kronik hastalıkları olan üyelerimizin sürekli kullandığı ilaçların bitmesi halinde, doktor muayene ücretinden tasarruf sağlanması amacıyla, sağlık ocaklarının düzenlediği reçete karşılığında ya da sözkonusu ilaçların devamlı kullanıldığına dair doktor raporu düzenletilerek direkt anlaşmalı eczanelerden alınmaları gerekmektedir. Doktor raporları anlaşmalı/anlaşmasız tüm hastanelerden alınabilir. 
 
Tip I Diyabet / Tip II Diyabet hastası mensuplarımız; kan şekeri ölçüm çubuklarını, sağlık kurulu raporuna istinaden anlaşmalı eczanelerimizden temin edebilmektedir.