Sağlık Yardımlarından Yararlanma Koşulları

Üyemiz

Sandık üyelerimizin sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için, hastalandığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. İş kazası geçirilmesi halinde ise asgari prim ödeme şartı aranmaksızın derhal gerekli tedaviye başlanır.

İsteğe bağlı üyelerimiz ise, sandığımızdan emekli olacakları tarihten itibaren sağlık yardımlarından  faydalanmaya başlayabilirler.

Üyelerimizin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren, başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaması, işsizlik maaşı almaması veya kendilerine aylık bağlanmaması hallerinde, işten ayrıldıkları tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde;

  • 30 - 89 gün prim ödemiş olanlar 10 günlük,
  • 90 - 119 gün prim ödemiş olanlar 3 ay 10 günlük,
  • 120 gün veya daha fazla prim ödemiş olanlar 6 ay 10 günlük

süreyi aşmamak şartıyla, herhangi bir sebeple yasal olarak hastalık yardımlarından faydalanmaya başlayacakları tarihe kadar sağlık giderleri karşılanır.  


Bakmakla Yükümlüleri

Üyemiz ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve muhtaç durumdaki ana ve babaları da aşağıdaki şartları taşınmaları halinde sağlık yardımlarından faydalanırlar.

Çocuklar; 

- 18 yaşını, orta öğrenimde ise 20 yaşını, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını doldurmamış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan çocukları,
- 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte çalışamayacak durumdaki malul erkek çocukları,
- Yaşlarına bakılmaksızın, evli olmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları’na tabi olarak çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları,

Eş;

- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan eşi (erkek eş de bu kapsamda değerlendirilir),

Anne-Baba;

- Sosyal Güvenlik Kuruluşları’na tabi olarak çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan,
- Diğer çocukları üzerinden sağlık yardımı kullanmayan,
- Menkul ve gayrimenkul malları ve bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği geliri asgari ücretin net tutarından az olan,
- Geçiminin üyemiz tarafından sağlandığı sandıkça yapılan istihbarat sonucu belirlenmiş olan anne ve babası.


Gerekli Belgeler

·         Üyelerimizin bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, sağlık yardımları kapsamına alınabilmesi için; sandığımıza gönderilmesi gereken  belgeler ;

Eşlerde,


- Nüfus müdürlüklerince verilen Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
“Sağlık Yardımları Aile Bildirim Formu”
www.turkiye.gov.tr internet adresinden güncel tarihli (kızlık ve evlilik soyadı ile) alınmış 4-A, 4-B ve 4-C ilişiksizlik belgeleri,
www.turkiye.gov.tr internet adresinden Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim borcu sorgulama ekran görüntüsü,
- Yabancı uyruklu eşler için, pasaport, evlilik belgesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan alınmış geçici T.C.Kimlik Numarası.

Çocuklarda,

- Öğrenciliği devam ediyor ise öğrenci belgesi,
www.turkiye.gov.tr internet adresinden güncel tarihli (kızlık ve evlilik soyadı ile) alınmış 4-A, 4-B ve 4-C ilişiksizlik belgeleri,
www.turkiye.gov.tr internet adresinden Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim borcu sorgulama ekran görüntüsü,
- Boşanan kız çocuklarında mahkeme kararları,
- Evlat edinilmiş ise mahkeme tescil belgesi,
 

Muhtaç durumdaki ana babalarda,

- Ana babaya ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
www.turkiye.gov.tr internet adresinden güncel tarihli (kızlık ve evlilik soyadı ile) alınmış 4-A, 4-B ve 4-C ilişiksizlik belgeleri,
www.turkiye.gov.tr internet adresinden Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim borcu sorgulama ekran görüntüsü,
- Bağlı bulunulan ilçe kaymakamlığına başvurularak yaptırılmış “gelir testi” sonuçları