Yaşlılık Sigortası

Tanım

Yasal olarak belirlenmiş, belli bir sigortalılık süresi, prim (aidat) ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını tamamlamış olan üyelerimize sürekli olarak yapılan sigorta yardımlarıdır.


Yaşlılık Aylığı Bağlanması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen esaslara göre yaşlılık (emeklilik) aylığına hak kazanan üyelerimize talepleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.


Toptan Ödeme Yapılması

Sandığımıza tabi olarak çalışmakta iken işinden ayrılan ve kadınlar için 58 erkekler için 60 yaşını doldurduğu halde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan üyelerimizin ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile işveren karşılıklarının toplamı talepleri halinde toptan ödeme olarak ödenir.