Primler ve Yardım Tutarları

 

PRİMLER VE YARDIM TUTARLARI

 

 

Prim Kesintisine Esas Kazanç Sınırları

 

Dönemi

Günlük Alt Sınır

Aylık Alt Sınır

Günlük Üst Sınır

Aylık Üst Sınır

01.01.2019 - 31.12.2019

85,28

2.558,40

639,60

19.188

 

 

İsteğe Bağlı Üyelik Prim Tutarları

 

 

Aylık Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken

Dönemi

Asgari

Azami

 Oranı

Asgari Tutar

Azami Tutar

01.01.2019 - 31.12.2019

2.558,40

19.188,00

%25

639,60

4.797,00

 

 

Hizmet Borçlanmaları İçin Ödenmesi Gereken Prim Tutarı

 

 

Günlük Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken Bir Günlük

Dönemi

Alt Sınır

Üst Sınır

 Oranı

Asgari Prim Tutarı

Azami Prim Tutarı

01.01.2019 - 31.12.2019

85,28

639,60

%32

27,29

204,67

 

 

Doğum Yardımı Tutarları

 

Dönemi

Normal Doğum

Sezeryenli Doğum

01.01.2019 - 31.12.2019

3.100,00

3.350,00

 

 

Emzirme Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2019 - 31.12.2019

179,00

 

 

Eş ve Çocuğu Vefat Eden Emeklilerimize Ödenen Cenaze Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2019 - 31.12.2019

450,00