Primler ve Yardım Tutarları

 

PRİMLER VE YARDIM TUTARLARI

 

 

Prim Kesintisine Esas Kazanç Sınırları

 

Dönemi

Günlük Alt Sınır

Aylık Alt Sınır

Günlük Üst Sınır

Aylık Üst Sınır

01.01.2022 - 31.12.2022

166,80

5.0004,00

1.251,00

37.530,00

 

 

İsteğe Bağlı Üyelik Prim Tutarları

 

 

Aylık Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken

Dönemi

Asgari

Azami

 Oranı

Asgari Tutar

Azami Tutar

01.01.2022 - 31.12.2022

5.004,00

37.530,00

%25

1.251,00

9.382,50

 

 

Hizmet Borçlanmaları İçin Ödenmesi Gereken Prim Tutarı

 

 

Günlük Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken Bir Günlük

Dönemi

Alt Sınır

Üst Sınır

 Oranı

Asgari Prim Tutarı

Azami Prim Tutarı

01.01.2022 - 31.12.2022

166,80

1.251,00

%32

53,38

400,32

 

 

Doğum Yardımı Tutarları

 

Dönemi

Normal Doğum

Sezeryenli Doğum

01.01.2022 - 31.12.2022

5.150,00

5.150,00

 

 

Emzirme Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2022 - 31.12.2022

316,00

 

 

Eş ve Çocuğu Vefat Eden Emeklilerimize Ödenen Cenaze Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2022 - 31.12.2022

450,00