Analık Sigortası

Tanım

Çalışan ve emekli kadın üyelerimiz ile erkek üyelerimizin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan eşinin; gebeliğin (hamileliğin) başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık (annelik) halidir.


Sağlık Yardımlarının Yapılması

Gebeliğin başladığı tarihten önceki 1 yıllık süre içerisinde sandığımıza en az 30 gün prim ödemiş olan kadın üyemiz veya erkek üyemizin eşinin gebeliği durumuna ilişkin sağlık giderleri karşılanır.


Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Doğumun olduğu tarihten önceki 1 yıllık süre içerisinde, en az 90 gün prim ödemiş olan kadın üyelerimiz, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede, çoğul gebelik olması halinde ise doğumdan önceki 10, doğumdan sonraki 8 haftalık sürede çalışamadıkları günler için normal ücretlerini almaya devam ederler. Bu süreler için hesaplanan geçici iş göremezlik ödenekleri, sandığımızca işverenlerimize ödenir. 


Doğum Yardımı Parası Verilmesi

Doğumun olduğu tarihten önceki 1 yıllık süre içerisinde, en az 90 gün prim ödemiş kadın üyelerimiz ile en az 120 gün prim ödemiş erkek üyelerimizin diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan emekli olmamış eşleri için her yıl için Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar üzerinden Doğum Yardımı Parası ödenir.


Emzirme Yardımı Yapılması

Doğumun olduğu tarihten önceki 1 yıllık süre içerisinde, en az 90 gün prim ödemiş kadın üyelerimiz ile 120 gün prim ödemiş erkek üyelerimizin eşleri için, doğum tarihinde geçerli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen tarife üzerinden “Emzirme Yardımı” yapılır.