Ölüm Sigortası

Tanım

Üyelerimizin vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahiplerine belli kurallar çerçevesinde sürekli olarak yapılan sigorta yardımlarıdır.


Ölüm Aylığı Bağlanması

Sandığımıza tabi olarak çalışmakta veya sandığımızdan malullük/yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden üyelerimizin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen şartlara sahip hak sahiplerine talepleri halinde ölüm aylığı bağlanır.


Toptan Ödeme Yapılması

Sandığımıza tabi olarak çalışmakta iken vefat eden üyemizin, toplam 1800 prim ödeme gün sayısının veya borçlanma süreleri hariç 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde,  üyemizin ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile işveren karşılıkları, talep edilmesi halinde hak sahiplerine belli oranlarda toptan ödeme şeklinde ödenir.


Evlenme Ödeneği Verilmesi

Ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda aylıkları kesilir fakat talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları aylığın 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak ödenir.


Cenaze Yardımı Yapılması

Sandığımıza tabi olarak çalışmakta veya sandığımızdan malullük/yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden üyemizin; eşine, eşi yoksa hak sahiplerine cenaze yardımı yapılır. Aynı yardım malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan üyemizin eş ve çocuklarının vefat etmesi halinde kendisine yapılır. Yardımın tutarı;

- Çalışan üyemizin vefat etmesi halinde prim kesintisine esas aylık kazancının 2 katıdır.
- Emekli üyemizin vefat etmesi halinde, emekli aylığının 2 katıdır.
- Emekli üyemizin, eş ve çocuğunun vefat etmesi halinde ödenecek “Cenaze Yardımı Tutarı” Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.