Hizmet Borçlanmaları

Genel Bilgi

Üyelerimizin, emeklilik hakkının kazanılmasındaki temel faktörlerden olan sigortalılık süresinin başlangıç tarihine ve prim ödeme gün sayısına doğrudan etkisi olan askerlik ve yurt dışı hizmet borçlanması yapma hakları olup, bunların dışında; çalışılmayan süre, ücretsiz izin dönemi, analık dönemi gibi başka bir tür borçlanma imkanı bulunmamaktadır.


Askerlik Borçlanması

Aktif üyelerimiz, Sandığımıza tabi olarak çalışırlarken veya işlerinden ayrıldıktan sonra, askerlikte er/erbaş statüsünde veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını talepleri halinde borçlanabilirler. Borçlanılan süre prim ödeme gün sayılarına eklenir. Ayrıca, şayet borçlanılan askerlik dönemi, ilk defa sigortalı olarak çalışılmaya başlanan tarihten önce ise, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Askerlik borçlanması yapmak isteyen üyelerimizin;

-     “Askerlik Borçlanması Talep Formu”
-     Askerlik şubesinden temin edecekleri terhis belgesi

İle birlikte şahsen veya posta yoluyla Sandığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sandığımıza yapılan başvuru üzerine, borçlanılmak istenen süreye karşılık gelen borç tutarı üyemize tebliğ edilir. Borcun, tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde defaten veya taksitler halinde Sandığımız hesabına yatırılması gerekmektedir. Süresi içerisinde borcun tamamının yatırılmaması halinde, yatırılan tutarla orantılı süre hizmetten sayılır.

“Bir günlük borçlanma tutarı”, talepte bulunulan tarihte geçerli olan günlük asgari ücretin %20’sidir.


Yurt Dışı Hizmet Borçlanması

Aktif üyelerimizden Sandığımıza tabi olarak çalışmaya başlamadan önce, eski üyelerimizin ise yurt dışına çıkmadan önce en son Sandığımıza tabi olarak çalışmış olmaları kaydıyla, yurt dışında 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra Türk vatandaşı olarak çalışmış oldukları, bayan üyelerimizin ise ayrıca ev hanımı olarak geçirmiş oldukları sürelerin tamamını veya bir kısmını talepleri halinde borçlanabilirler. Borçlanılan süre prim ödeme gün sayılarına eklenir. Ayrıca, şayet borçlanılan dönem, Türkiye’de ilk defa sigortalı olarak çalışılmaya başlanan tarihten önce ise, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Yurt dışı hizmet borçlanması yapmak isteyen üyelerimizin;

-     “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Talep Formu”
-     Yurt dışında çalışılan süreleri gösteren, ilgili ülkedeki dış temsilciliğimiz tarafından onaylanmış hizmet belgesi,
-     Ev hanımlığı süresinin boçlanılmak istenmesi halinde, yerel makamlardan alınmış ve dış temsilciliğimiz tarafından onaylanmış ikametgah belgesi,
-     Vukuatlı nüfus kayıt örneği

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Sandığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sandığımıza yapılan başvuru üzerine, borçlanılmak istenen süreye karşılık gelen borç tutarı üyemize tebliğ edilir. Borcun, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde defaten veya taksitler halinde Sandığımız hesabına yatırılması gerekmektedir. Süresi içerisinde borcun tamamının yatırılmaması halinde, yatırılan tutarla orantılı süre hizmetten sayılır.

“Bir günlük borçlanma tutarı”, talepte bulunulan tarihte geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak üzere, üyemiz tarafından belirlenen tutarın %32’sidir.