Hizmet Birleştirmeleri

Hizmet Birleştirmeleri

Sandığımıza tabi olarak geçen çalışma süreleri ile diğer sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen süreler, emeklilik aşamasında birleştirilerek aylığı bağlayacak olan kurum belirlenir.

Buna yönelik olarak, çalışan üyelerimizin Sandığımız öncesinde diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen çalışmalarını emeklilik@aksandik.org e-mail adresi üzerinden Sandığımıza bildirmeleri halinde, bu hizmetler emeklilik tarihinde birleştirilmek üzere üyemizin dosyalarında muhafaza edilir.