Yaşlılık Aylığı

Hak Kazanma Koşulları

Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları; Genel Koşullar ve Özel Koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartının tamamlanması, emekli olabilmek için aranan Genel Koşullar’dır. Bunun yanı sıra  sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malul olan, çalışma gücü kayıp oranı %60’ın altında bulunan, erken yaşlanan, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan üyelerimiz ise daha kolay şartlarla emeklilik hakkını kazanabilmekte olup, bu durumlar Özel Koşullar’ın niteliğine göre değişmektedir.

A- Genel Koşullara Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma;

Sosyal güvenlik mevzuatında yıllar içerisinde yapılan düzenlemeler neticesinde, emekli aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa çalışılmaya başlanan tarihe göre değişmektedir. Buna göre; emeklilik koşulları; 
 
a) 8.9.1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanlar,
b) 9.9.1999 (dahil) – 30.4.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar,
c) 1.5.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar
 
yönünden farklı belirlenir.
 
a) 8.9.1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanlar:
 
- 8.9.1976 (dahil) tarihinden önce sigortalı olan erkekler ile 8.9.1981 (dahil) tarihinden önce sigortalı olan kadınlardan;
 
  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve en az 5000 prim ödeme gün sayısına sahip olanlar,
  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olanlar,
  • Kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunan ve en az 5000 prim ödeme gün sayısına sahip olanlar
yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
 
- 9.9.1976 (dahil) tarihinden sonra sigortalı olan erkekler ile 9.9.1981 (dahil) tarihinden sonra sigortalı olan kadınların, yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık başlangıç tarihlerine göre değişen prim ödeme gün sayısı şartı bulunmakta olup, söz konusu şartlar aşağıda tabloda sunulmuştur.
 
 
Sigortalılık Başlangıç Tarih Aralığı Sigortalılık Süresi (Yıl) Prim
Gün Sayısı
Kadın Erkek Kadın Erkek
09.08.1981-23.05.1984 09.09.1976-23.05.1979 20 25 5000
24.05.1984-23.05.1985 24.05.1979-23.11.1980 20 25 5000
24.05.1985-23.05.1986 24.11.1980-23.05.1982 20 25 5075
24.05.1986-23.05.1987 24.05.1982-23.11.1983 20 25 5150
24.05.1987-23.05.1988 24.11.1983-23.05.1985 20 25 5225
24.05.1988-23.05.1989 24.05.1985-23.11.1986 20 25 5300
24.05.1989-23.05.1990 24.11.1986-23.05.1988 20 25 5375
24.05.1990-23.05.1991 24.05.1988-23.11.1989 20 25 5450
24.05.1991-23.05.1992 24.11.1989-23.05.1991 20 25 5525
24.05.1992-23.05.1993 24.05.1991-23.11.1992 20 25 5600
24.05.1993-23.05.1994 24.11.1992-23.05.1994 20 25 5675
24.05.1994-23.05.1995 24.05.1994-23.11.1995 20 25 5750
24.05.1995-23.05.1996 24.11.1995-23.05.1997 20 25 5825
24.05.1996-23.05.1997 24.05.1997-23.11.1998 20 25 5900
24.05.1997-23.05.1998 24.11.1998-08.09.1999 20 25 5975
24.05.1998-23.05.1999   20 25 5975
24.05.1999-08.09.1999   20 25 5975
 
- 23.5.2002 tarihi itibariyle kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olanlar yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 50/55 yaş, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartlarının, 23.5.2002 tarihinden sonra doldurulması halinde, hangi yaşta aylığa hak kazanılacağı aşağıda tablolaştırılmıştır.
 
15 Yıl+50/55 Yaş+3600 Gün
Şartlarının Oluştuğu Dönem
Sigortalılık
Süresi (Yıl)
Yaş Prim
Gün Sayısı
Kadın Erkek
24.05.2002-23.05.2005 15 52 56 3600
24.05.2005-23.05.2008 15 54 57 3600
24.05.2008-23.05.2011 15 56 58 3600
24.05.2011-23.05.2014 15 58 59 3600
24.05.2014 sonrası 15 58 60 3600
 
b) 9.9.1999 (dahil) – 30.4.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar:
 
İlk defa 9.9.1999 (dahil) ile 30.4.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için;
 
  • Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurması ve ez az 7000 prim ödeme gün sayısının bulunması,
  • Ya da kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 prim ödeme gün sayısının olması
gerekmektedir. 
 
c) 1.5.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar:

İlk defa 1.5.2008 tarihinden sonra sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşının doldurulması ve en az 7200 prim ödeme gün sayısının bulunması gerekmektedir. 58/60 yaş hadleri ile 7200 prim ödeme gün sayısı koşullarının 1.1.2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, 7200 gün şartının yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanmak koşulları belirlenir.

Bununla birlikte; yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere, üç yıl eklenmesi ve en az 5400 prim ödeme gün sayısına sahip olunması şartıyla da yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir.

1.5.2008 tarihinden sonar sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları aşağıda tablolaştırılmıştır. 
 
7200 Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Doldurulmuş Olması Gereken En Az
Yaş Prim
Gün Sayısı
Kadın Erkek
01.05.2008 - 31.12.2035 58 60 7200
61 63 5400
01.01.2036 - 31.12.2037 59 61 7200
62 64 5400
01.01.2038 - 31.12.2039 60 62 7200
63 65 5400
01.01.2040 - 31.12.2041 61 63 7200
64 65 5400
01.01.2042 - 31.12.2043 62 64 7200
65 65 5400
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 7200
65 65 5400
01.01.2046 – 31.12.2047 64 65 7200
65 65 5400
01.01.2048 ve sonrası 65 65 7200
65 65 5400
 

Yukarıdaki tabloda belirtilen 5400 gün sayısı şartı,

1.5.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4600 gün,
1.1.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4700 gün,
1.1.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4800 gün,
1.1.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4900 gün,
1.1.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5000 gün,
1.1.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5100 gün,
1.1.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5200 gün,
1.1.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5300 gün,
1.1.2016 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için 5400 gün,

olarak uygulanır.
 

B- Özel koşullara göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları;

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malul olan, çalışma gücü kayıp oranı %60’ın altında bulunan, erken yaşlanan, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan üyelerimize, genel koşullara kıyasla daha kolay şartlarla emekli olma hakkı tanınmış olup, buna ilişkin aylığa hak kazanma koşulları;

a)  1.10.2008 (hariç) tarihinden önce sigortalı olanlar,
b)  1.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar

yönünden farklı belirlenir.

a)  1.10.2008 (hariç) tarihinden önce sigortalı olanlar,

İlk defa 1.10.2008 tarihinden önce Vakfımıza veya başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaya başlamış olan üyelerimizin özel koşullara göre emekliliğe hak kazanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

-     Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malul Olanlar

İlk defa sigortalı olarak  çalışmaya başladığı tarihten önce, çalışma gücünün en az 2/3’ünü kaybetmiş olması nedeniyle malullük aylığından faydalanamayan üyelerimizin, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı olup toplamda 3600 prim ödeme gün sayılarının bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

-     Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananlar.

1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayıp, bu tarihten önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olan üyelerimizin, sakatlık derecelerine göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları aşağıda tablolaştırılmıştır.
 
Sigortalılık
Başlangıç
Tarih Aralığı
I. Derece Sakat II. Derece Sakat III. Derece Sakat
Sigortalılık
Süresi
Prim
Gün Sayısı
Sigortalılık
Süresi
Prim
Gün Sayısı
Sigortalılık
Süresi
Prim
Gün Sayısı
06.08.1991 Öncesi 15 Yıl 3600 15 Yıl 3600 15 Yıl 3600
07.08.1991 – 06.08.1994 15 Yıl 3600 15 Yıl 8 Ay 3680 16 Yıl 3760
07.08.1994 – 06.08.1997 15 Yıl 3600 16 Yıl 4 Ay 3760 17 Yıl 3920
07.08.1997 – 06.08.2000 15 Yıl 3600 17 Yıl 3840 18 Yıl 4080
07.08.2000 – 06.08.2003 15 Yıl 3600 17 Yıl 8 Ay 3920 19 Yıl 4240
06.08.2003 Sonrası 15 Yıl 3600 18 Yıl 4000 20 Yıl 4400
 

b)  1.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar,

İlk defa 1.10.2008 tarihinden sonra Vakfımıza veya başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaya başlamış olan üyelerimizin özel koşullara göre emekliliğe hak kazanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

-     Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malul Olanlar

İlk defa sigortalı olarak  çalışmaya başladığı tarihten önce, çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olması nedeniyle malullük aylığından faydalanamayan üyelerimizin, emekli aylığına hak kazanabilme şartları aşağıda tablolaştırılmıştır.
 
Sigortalılık Başlangıç
Tarih Aralığı
Sigortalılık
Süresi
Prim
Gün Sayısı
01.10.2008 – 31.12.2008 15 Yıl 3700
01.01.2009 – 31.12.2009 15 Yıl 3800
01.01.2010 – 31.12.2010 15 Yıl 3900
01.01.2011 Sonrası 15 Yıl 3960
 

-     Çalışma Gücü Kayıp Oranı %60’dan Az Olanlar

İlk defa çalışmaya başladığı tarihden önce veya sonra, çalışma gücü kayıp oranının %40 ile %59 arasında olduğu tespit edilenlerin emekliliğe hak kazanma koşulları aşağıda tablolaştırılmıştır.

 

Sigortalılık
Başlangıç
Tarih Aralığı
Çalışma Gücü Kayıp Oranı
% 50 - % 59 % 40 - % 49
Sigortalılık
Süresi
Prim
Gün Sayısı
Sigortalılık
Süresi
Prim
Gün Sayısı
01.10.2008 – 31.12.2008 16 Yıl 3700 18 Yıl 4100
01.01.2009 – 31.12.2009 16 Yıl 3800 18 Yıl 4200
01.01.2010 – 31.12.2010 16 Yıl 3900 18 Yıl 4300
01.01.2011 – 31.12.2011 16 Yıl 4000 18 Yıl 4400
01.01.2012 – 31.12.2012 16 Yıl 4100 18 Yıl 4500
01.01.2013 – 31.12.2013 16 Yıl 4200 18 Yıl 4600
01.01.2014 – 31.12.2014 16 Yıl 4300 18 Yıl 4680
01.01.2015 Sonrası 16 Yıl 4320 18 Yıl 4680

 

Yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın üyelerimizden başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 1.10.2008 tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

 


Aylık Başvurusu

Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için üyelerimizin; görevlerinden ayrıldıktan sonra veya aylığa hak kazanmış olmak kaydıyla görevlerinden ayrılacakları ay içerisinde kayıtlarımıza girecek şekilde

-     “Tahsis Talep Dilekçesi”
-     Vukuatlı nüfus kayıt örneği
-     Nüfus cüzdanı fotokopisi
-     Aylığın yatırılacağı münferiden üyemiz adına açılmış olan mevduat hesabına ait cüzdan fotokopisi,
-     5 adet vesikalık fotograf

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla sandığımıza başvuruda bulunması gerekir. Dilekçelerin Sandığımıza geç gelmesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla, tahsis talep dilekçesinin öncelikle sandığımıza faks yoluyla gönderilmesi, asıllarının ise en kısa sürede ulaştırılması mümkündür.

Aylığın Başlangıcı ve Ödenmesi

Yaşlılık aylığı; aylık bağlanmasına ilişkin tahsis talep dilekçesinin Vakfımız kayıtlarına girdiği tarihi takip eden ayın 1. gününden itibaren başlar. Aylıklar, üyemizin Sandığımıza yazılı olarak beyan ettiği herhangi bir Akbank T.A.Ş. şubesindeki mevduat hesaplarına yatırılır. Şube ve mevduat hesap numarasının değişikliği için “Hesap Değişikliği Bildirim Formu” ve hesap cüzdan fotokopisi ile şahsen veya posta yoluyla Sandığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

Yaşlılık aylığı almakta olan üyelerimizin;
 
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak 4/a (SSK) kapsamında veya 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki Vakfımız benzeri sandıklara tabi olarak çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının ödenmesine devam edilir.
     
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının ödenmesine davam edilir. Fakat, bu kapsamda 01.10.2008 – 29.02.2016 tarihleri arasında çalışması bulunanların aylıklarından Kanunla belirlenen oranda sosyal güvenlik destek primi kesilerek SGK’na yatırılır.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde, yaşlılık aylıklarının ödenmesi durdurulur. Bu kapsamdaki çalışmanın sona ermesi halinde, işten ayrıldıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylıklarının ödenmesine davam edilir.