Sigorta Primleri

Sigorta Primleri

Sandığımızca, üyelerimize sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan ödemelerin yapılabilmesi amacıyla, Vakıf Senedimizde belirtilen kurallar çerçevesinde, “prime esas kazanç sınırları” dahilinde üyelerimizden ve işverenlerden prim tahsilatı yapılmaktadır. Söz konusu primler, Sandık üyeliğinin sona ermesi halinde geri verilmez.

Üyelerimizin aylık kazançlarından kesilen prim tür ve oranları ile işveren karşılıkları aşağıda tablolaştırılmıştır.   


Prim Türü
Oranları
Çalışan (%) İşveren (%)
(1) Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Emeklilik)  10 12

(2) Kısa Vadeli Sigorta Kolları (Hastalık,

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık)

5 9,5
Toplam 15 21,5
36,5
(3) Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 24,5
(4) Maaş Artış / Tavan Artış Farkları 100 100
(5) Ek Karşılık   2
 
Not:
(1) ve (2) no.lu primler, üyelerimize yapılacak; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının karşılığı olarak alınır.
(3) no.lu prim, Sandığımızdan veya diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup, Sandığımıza tabi olarak çalışan üyelerimizden alınır.
(4) no.lu prim, Sandığımızdan emekli olan üyelerimize ödenecek Vakıf İkramiyesi’nin kaynağını oluşturup yıl içerisinde
- Aylık ücretlerde bir artış olduğu takdirde, prime esas kazanç tavanı dahilinde yeni ücret ile eski ücret arasındaki farkın ilk aya ait tutarının tamamı maas artış farkı olarak,
- Prime esas kazanç üst sınırının değişmesi halinde, ücretleri yeni tavan tutarının üzerinde bulunanlardan yeni tavan ile eski tavan tutarı   arasındaki farkın ilk aya ait tutarının tamamı
aynı tutardaki işveren karşılıkları ile birlikte tahsil edilir.
(5) no.lu prim, Sandığımızdan emekli olan üyelerimize ödenecek Vakıf İkramiyesi’nin kaynağını oluşturup, üyemizin yıllık prime esas kazanç toplamı üzerinden kesilir. Bu prim, çalışan üyelerimizden kesilmez.