Primler ve Yardım Tutarları

 

PRİMLER VE YARDIM TUTARLARI

 

 

Prim Kesintisine Esas Kazanç Sınırları

 

Dönemi

Günlük Alt Sınır

Aylık Alt Sınır

Günlük Üst Sınır

Aylık Üst Sınır

01.01.2020 - 31.12.2020

98,10

2943

735,75

22.072,50

 

 

İsteğe Bağlı Üyelik Prim Tutarları

 

 

Aylık Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken

Dönemi

Asgari

Azami

 Oranı

Asgari Tutar

Azami Tutar

01.01.2020 - 31.12.2020

2943

22.072,50

%25

735,75

5.518,13

 

 

Hizmet Borçlanmaları İçin Ödenmesi Gereken Prim Tutarı

 

 

Günlük Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken Bir Günlük

Dönemi

Alt Sınır

Üst Sınır

 Oranı

Asgari Prim Tutarı

Azami Prim Tutarı

01.01.2020 - 31.12.2020

98,10

735,75

%32

31,39

235,44

 

 

Doğum Yardımı Tutarları

 

Dönemi

Normal Doğum

Sezeryenli Doğum

01.01.2020 - 31.12.2020

3.400

3.500

 

 

Emzirme Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2020 - 31.12.2020

202,00

 

 

Eş ve Çocuğu Vefat Eden Emeklilerimize Ödenen Cenaze Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2020 - 31.12.2020

450,00