Primler ve Yardım Tutarları

 

PRİMLER VE YARDIM TUTARLARI

 

 

Prim Kesintisine Esas Kazanç Sınırları

 

Dönemi

Günlük Alt Sınır

Aylık Alt Sınır

Günlük Üst Sınır

Aylık Üst Sınır

01.01.2021 - 31.12.2021

119,25

3.577,50

894,38

26.831,40

 

 

İsteğe Bağlı Üyelik Prim Tutarları

 

 

Aylık Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken

Dönemi

Asgari

Azami

 Oranı

Asgari Tutar

Azami Tutar

01.01.2021 - 31.12.2021

3.577,50

26.831,40

%25

894,38

6.707,85

 

 

Hizmet Borçlanmaları İçin Ödenmesi Gereken Prim Tutarı

 

 

Günlük Kazanç Tutarı

Prim

Ödenmesi Gereken Bir Günlük

Dönemi

Alt Sınır

Üst Sınır

 Oranı

Asgari Prim Tutarı

Azami Prim Tutarı

01.01.2021 - 31.12.2021

119,25

894,38

%32

38,16

286,20

 

 

Doğum Yardımı Tutarları

 

Dönemi

Normal Doğum

Sezeryenli Doğum

01.01.2021 - 31.12.2021

3.800,00

3.800,00

 

 

Emzirme Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2021 - 31.12.2021

232,00

 

 

Eş ve Çocuğu Vefat Eden Emeklilerimize Ödenen Cenaze Yardımı Tutarı

 

Dönemi

Tutar

01.01.2021 - 31.12.2021

450,00