Rapor Süresi Biten İlaçların Temini Hak.

GENEL DUYURU / 19.08.2020

Kronik hastalık nedeniyle sürekli ilaç kullanan üyelerimizin 01.01.2020 ve sonrasında süresi biten raporlarının kullanım süresi 31.10.2020'ye kadar uzatılmıştır.


Bilginize,
Saygılarımla