Sayman mutemedi ve vezne alındıları ödeme talepleri hk.

GENEL / 29.01.2018

Sandığımızca mükerrer ödeme yapılmasını engellemek amacıyla, sayman mutemedi ve vezne alındısı belgeleri karşılığında ödeme yapılmamasına karar verilmiştir. Üyelerimizin Devlet ve Üniversite Hastanelerindeki sağlık harcamalarına ait ödeme taleplerinde Sandığımıza fatura ile başvurulmaları gerekmektedir.

Bilginize sunulur.