Sandığımız

Sandığımız

Vakfımız 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre 30.12.1955 tarihinde kurulmuştur. Amacı Akbank T.A.Ş., Aksigorta A.Ş. ve Tekaüt Sandığı kadrolu çalışanları ile emeklilerine ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine kanunla sağlanan hak ve yararlardan az olmamak üzere sağlık ve emeklilik hizmeti sunmak olan bir sosyal güvenlik kuruluşudur.

Belli bir amaca özgülenen mal topluluğu olarak Vakıf statüsünde kurulan sandık; başta Medeni Kanun, Vakıflar Kanunu, Sosyal Sigortalar mevzuatı olmak üzere Vakıf senedinde açıklığa kavuşturulan norm ve yararlar çerçevesinde hizmet sunar.