Sandığımıza Özgü Haklar

Vakıf İkramiyesi

Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanacak olan üyelerimizden, sandığımıza tabi olarak geçen fiili çalışma süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara, bir defaya mahsus olmak üzere “Vakıf İkramiyesi” ödenir. 15 yıla karşılık gelen minimum ikramiye tutarı, aylığın hesaplanmasında esas alınan ortalama aylık kazançların toplamının 3 katıdır. Kıdem yılı arttıkça ikramiye tutarı da buna bağlı olarak artar ve maksimum 30 yıla karşılık olarak ortalama aylık kazançlar toplamının 18 katı olarak ödenir.

Vakıf ikramiyasi, tamamen sandığımıza özgü bir ödeme olup SGK mevzuatında buna benzer türde bir ödeme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gerekli şartları sağlayarak sandığımızdan emekli olan üyelerimiz, işverenlerinden aldıkları kıdem tazminatına ek olarak toplu bir para alma hakkından yararlanmaktadır.


Cenaze Yardımı

Sandığımızca; SGK mevzuatında yer alan durumlar için ödenen cenaze yardımına ek olarak, eş ve çocukları vefat eden emekli üyelerimize de Sandık Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir tutarda cenaze yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Emekli ve çalışan üyelerimizin vefatı halinde hak sahiplerine ödenen yardım tutarı ise SGK mevzuatında yer verilen aynı türdeki ödeme tutarından fazladır.