Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları, 1457 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiş olup bunlardan biri de, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halidir.

Buna göre, ilk defa 8.9.1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan üyelerimizin, çalışmaya başladıkları tarihden (ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte 18 yaşından küçük olanların 18 yaşını tamamladıkları tarihten) sonra en az 15 yıl geçmiş olması ve talep tarihi itibariyle toplam 3600 prim ödeme gün sayısının bulunması kaydıyla, Sandığımızdan kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadıklarınına ilişkin yazı alabilirler.

Söz konusu yazının verilebilmesi için;

-     “Kıdem Tazminatı Yazısı Talep Formu”
-     8.9.1999 tarihinden sonra Sandığımız üyesi olanlar için, bu tarihten önce diğer kurumlara tabi olarak çalışılan süreleri gösteren hizmet belgesi

ile birlikte şahsen, posta yoluyla ya da emeklilik@aksandik.org e-mail adresi üzerinden Sandığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kıdem tazminatının ödeme yükümlülüğü işverene ait olduğundan, Sandığımızca bu konuda bir ödeme yapılmamaktadır.