Temel Kavramlar

Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Süresi

Sigortalılık başlangıç tarihi; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak ilk defa çalışılmaya başlanan tarihtir.

Sigortalılık süresi ise, sigortalılık başlangıç tarihinden, emekli oluncaya yada vefat halinde ise vefat tarihine kadar geçen süredir. Bu süre içerisinde bir veya birden fazla dönem çalışılmamış olması sigortalılık süresini değiştirmez.


Prim Ödeme Gün Sayısı

Prim ödeme gün sayısı; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak prim ödemek suretiyle fiilen çalışılan, isteğe bağlı prim ödenen, borçlanılan gün sayılarıdır. Sosyal güvenlik mevzuatında; 1 ay 30 gün, 1 yıl ise 360 gündür.


Yaş

Üyelerimizin, doğum tarihinden yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunduğu tarihe kadar geçen süredir. Yaşlılık aylığına hak kazanmada belli yaşların tamamlanması veya ölüm aylıklarının hak sahiplerine ödenmesinde durumlarına göre belli yaşların aşılmaması gerekmektedir.