Aylıkların Hesaplanması

Aylıkların Hesaplanması

Sandığımızca bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları;

a)  2000 yılı (hariç) ve öncesi
b)  1.1.2000 – 31.12.2004 arası
c)   1.1.2005 – 30.9.2008 arası
d)  1.10.2008 sonrası

olmak üzere 4 döneme ilişkin çalışma süreleri için ayrı ayrı hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşur. “a” ve “b” kısmi aylıklarının hesaplanması Vakıf Senedimizde yazan kurallara göre yapılmaktadır. Aylık bağlama yöntemi aynı olmakla birlikte, SGK mevzuatından farklı yönü, aylığın hesaplanmasındaki temel parametreler olan gösterge rakamının tespiti ile aylık bağlama oranıdır. “c” ve “d” kısmi aylıkları ise 506 ve 5510 sayılı Yasalar ile belirlenen kurallar çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bununla birlikte; yukarıda belirtilen aylık hesaplama yöntemi, 31.12.2004 ve öncesi bir tarihte Sandığımız üyesi olup, emeklilik öncesinde son çalışması Sandığımıza tabi olanlar için geçerlidir. Bunun dışında;

  • İsteğe bağlı prim ödeyerek aylığa hak kazananlara,
  • Sandığımızca aylık bağlanması gerektiği halde en son fiili çalışması Sandığımıza tabi olmayanlara,
  • Sandığımıza tabi olarak ilk defa 1.1.2005 (dahil) tarihinden itibaren çalışmaya başlayanlara

SGK mevzuatında belirtilen kurallara göre aylık bağlanır.

Aylık bağlama sisteminin temel mantığı, hesaplama devreleri için ayrı ayrı bulunan ortalama kazanç tutarının aylık bağlama oranı ile çarpılmasıdır. Gerek kısmi aylıklar ve gerekse malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için farklılığı yaratan unsur aylık bağlama oranıdır.