HABERLER

Sağlık Ocakları ile Devlet-Üniversite Hastanelerinden düzenlenen e-reçetelerde Doktor kaşesi ve imzası aranmayacaktır. Tekaüt Sandığı Vakfı

SAĞLIK
05.10.2012

Florence Nightingale Hastaneleri ile Vakfımız arasında ortopedi branşında anlaşmamız bulunmamaktadır.

SAĞLIK
13.08.2012

Üretroplasti operasyonu; 12 yaşına kadar, sünnet olmamış çocuklarda ödenmeyecektir. Tekaüt Sandığı Vakfı

SAĞLIK
13.06.2012

Sağlık giderlerimiz içerisinde önemli yer tutan ilaç harcamlarında tasarruf sağlanabilmesi için mensuplarımızın son kullanım tarihi geçmemiş ellerinde kalan ilaçlarını Doktorluğumuza teslim etmeleri

SAĞLIK
08.01.2009