HABERLER

Anlaşmalı sağlık kurumlarında yapılacak provizyona tabi tahlil ve tetkik işlemleri için, 3.1.2015 tarihinden itibaren Cumartesi günleri 08:30 – 12:30 saatleri arasında verilecek provizyon hizmeti il

SAĞLIK
31.12.2014

Değerli Üyelerimiz; • Çalışanlarımızın mesai kayıplarını önlemek ve sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla mesai saatleri içerisinde oluşan sağlık sorunlarının çözümü için ABM

SAĞLIK
07.05.2014

Tüm tedavilerde olduğu gibi tetkiklerin doğru yapılması ve doğru değerlendirilmesi hastanın sağlığı açısından önem arz etmektedir. Daha önceleri ve yakın zamanlarda özellikle TSH değeri açısından şi

SAĞLIK
03.06.2013

Üyelerimizin muayene, teşhis, tedavi ya da rapora dayanmayan, hastalıkları ile ilgisi bulunmayan ilaç talepleri doktorlarımız tarafından karşılanmayacaktır. Bu konuda ısrarcı olunmaması, yasal ve

SAĞLIK
25.12.2012

Sağlık Ocakları ile Devlet-Üniversite Hastanelerinden düzenlenen e-reçetelerde Doktor kaşesi ve imzası aranmayacaktır. Tekaüt Sandığı Vakfı

SAĞLIK
05.10.2012

Florence Nightingale Hastaneleri ile Vakfımız arasında ortopedi branşında anlaşmamız bulunmamaktadır.

SAĞLIK
13.08.2012