HABERLER

Üyelerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının anlaşmalı eczanelerden ilaç almaları halinde; hasta muayene fişine, e-sevk belgesine ve kimlik kartı fotokopisine gerek bulunmamaktadır.

SAĞLIK
07.02.2017

Sabancı Center ve ABM Sağlık Ünitelerindeki işyeri hekimlerimizin, Vakfımızın değişen sevk ve provizyon kurallarını yakından takip etme imkanı kısıtlı olduğundan, ayaktan ve yatarak tedavilerdeki ta

SAĞLIK
18.12.2015

Vakfımızca glokom tanısı almış hastalarda, OCT RNFL veya HRT; OCT RNFL veya OCT ODT(optik disk tomografisi) tetkiklerinden sadece birisinin ödenmesine karar verilmiştir. Bilginize sunulur.

SAĞLIK
22.09.2015

Sandığımızca; ödenmekte olan aylıkların, emeklilerimizin münferiden kendi adlarına açılmış vadesiz mevduat hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Bu nedenle 2015/Ekim ayından itibaren, emeklilerimiz

EMEKLİLİK
14.09.2015

Bahariye Sağlık Merkezimizde Salı ve Perşembe günleri saat 10:00’a kadar verilen kan alma hizmeti, sadece check up kontrollerine yönelik olacaktır. Üyelerimiz, günlük muayene işlemlerinde tanı amacı

SAĞLIK
15.04.2015

Sağlık merkezlerimizin bulunduğu illerde “E-Sevk Sistemi” üzerinden yapılan sevk talepleri, sevk esnekliği tanınan lokasyonlar dışında otomatik olarak reddedilmektedir. Sevk talebi reddedilen üyel

SAĞLIK
06.04.2015