HABERLER

Akciğer ve kolan kanseri vakalarında mutasyon testleri, trombofili paneli genleri (faktör II-V-XIII,MTFHR,PAI) mutasyonları genetik testleri Sağlık İşleri Başhekimliği porvizyonuna tabi olarak SUT l

SAĞLIK
19.04.2018

Sandığımızca mükerrer ödeme yapılmasını engellemek amacıyla, sayman mutemedi ve vezne alındısı belgeleri karşılığında ödeme yapılmamasına karar verilmiştir. Üyelerimizin Devlet ve Üniversite Hastane

GENEL
29.01.2018

Üyelerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının anlaşmalı eczanelerden ilaç almaları halinde; hasta muayene fişine, e-sevk belgesine ve kimlik kartı fotokopisine gerek bulunmamaktadır.

SAĞLIK
07.02.2017

Sabancı Center ve ABM Sağlık Ünitelerindeki işyeri hekimlerimizin, Vakfımızın değişen sevk ve provizyon kurallarını yakından takip etme imkanı kısıtlı olduğundan, ayaktan ve yatarak tedavilerdeki ta

SAĞLIK
18.12.2015

Vakfımızca glokom tanısı almış hastalarda, OCT RNFL veya HRT; OCT RNFL veya OCT ODT(optik disk tomografisi) tetkiklerinden sadece birisinin ödenmesine karar verilmiştir. Bilginize sunulur.

SAĞLIK
22.09.2015

Sandığımızca; ödenmekte olan aylıkların, emeklilerimizin münferiden kendi adlarına açılmış vadesiz mevduat hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Bu nedenle 2015/Ekim ayından itibaren, emeklilerimiz

EMEKLİLİK
14.09.2015