HABERLER

Değerli Üyelerimiz ve Anlaşmalı Kurumlarımız;   İlaç provizyon taleplerinizi lütfen eczanedestek@aksandik.org mail adresi üzerinden bildiriniz.   Acil durumlarda 0850 202 54 54 nol

SAĞLIK
03.12.2018

Akciğer ve kolan kanseri vakalarında mutasyon testleri, trombofili paneli genleri (faktör II-V-XIII,MTFHR,PAI) mutasyonları genetik testleri Sağlık İşleri Başhekimliği porvizyonuna tabi olarak SUT l

SAĞLIK
19.04.2018

Sandığımızca mükerrer ödeme yapılmasını engellemek amacıyla, sayman mutemedi ve vezne alındısı belgeleri karşılığında ödeme yapılmamasına karar verilmiştir. Üyelerimizin Devlet ve Üniversite Hastane

GENEL
29.01.2018

Sabancı Center ve ABM Sağlık Ünitelerindeki işyeri hekimlerimizin, Vakfımızın değişen sevk ve provizyon kurallarını yakından takip etme imkanı kısıtlı olduğundan, ayaktan ve yatarak tedavilerdeki ta

SAĞLIK
18.12.2015

Vakfımızca glokom tanısı almış hastalarda, OCT RNFL veya HRT; OCT RNFL veya OCT ODT(optik disk tomografisi) tetkiklerinden sadece birisinin ödenmesine karar verilmiştir. Bilginize sunulur.

SAĞLIK
22.09.2015

Sandığımızca; ödenmekte olan aylıkların, emeklilerimizin münferiden kendi adlarına açılmış vadesiz mevduat hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Bu nedenle 2015/Ekim ayından itibaren, emeklilerimiz

EMEKLİLİK
14.09.2015