İlaç Kullanımı Hakkında

SAĞLIK / 25.12.2012

Üyelerimizin muayene, teşhis, tedavi ya da rapora dayanmayan, hastalıkları ile ilgisi bulunmayan ilaç talepleri doktorlarımız tarafından karşılanmayacaktır.

Bu konuda ısrarcı olunmaması, yasal ve kurumsal mevzuat çerçevesinde görev yapan doktorlarımıza yardımcı olunması beklenmektedir.