E-Reçete Hk.

SAĞLIK / 05.10.2012

Sağlık Ocakları ile Devlet-Üniversite Hastanelerinden düzenlenen e-reçetelerde Doktor kaşesi ve imzası aranmayacaktır.

Tekaüt Sandığı Vakfı