Göz tetkikleri hk.

SAĞLIK / 22.09.2015

Vakfımızca glokom tanısı almış hastalarda,

OCT RNFL veya HRT;

OCT RNFL veya OCT ODT(optik disk tomografisi) tetkiklerinden sadece birisinin ödenmesine karar verilmiştir.

Bilginize sunulur.