Emekli aylıklarının ödenmesi hk.

EMEKLİLİK / 14.09.2015

Sandığımızca; ödenmekte olan aylıkların, emeklilerimizin münferiden kendi adlarına açılmış vadesiz mevduat hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Bu nedenle 2015/Ekim ayından itibaren, emeklilerimizin aile bireyleri de dahil olmak üzere bir başka kişi ile müşterek olarak açtırdıkları veya münferiden kendilerine ait iken sonradan müşterek statüye dönüştürdükleri mevduat hesaplarına aylıkların yatırılması mümkün olmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.