ABM çalışanlarımızın dikkatine

SAĞLIK / 07.05.2014

Değerli Üyelerimiz;

• Çalışanlarımızın mesai kayıplarını önlemek ve sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla mesai saatleri içerisinde oluşan sağlık sorunlarının çözümü için ABM hekimlerinin sevk ve yönlendirmesi dahilinde ABM’ye yakın lokasyonda bulunan ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ’nden hizmet almalarına imkan sağlanmıştır. Çeşitli branşlarda takip ve kontrol edilmesi tıbben gerekli olan üyelerimize mesai saatleri dışında diğer anlaşmalı hastanelerimizde geçerli olmak üzere yine ABM hekimlerimiz kanalıyla sevk ve yönlendirme yapılacaktır.

• Sağlık merkezlerimizde hizmet verilen branşlarda çalışanlarımızın bakmakla yükümlü oldukları eşleri için ABM SAĞLIK MERKEZİMİZDEN sevk verilmeyecektir. Çalışan yakınlarının Mecidiyeköy ve Bahariye/Kadıköy’de bulunan  branşlar için öncelikle sağlık merkezlerimize başvurmaları, gerekli hallerde Sağlık İşleri Başhekimliği’nden sevk talebinde bulunmaları gerekmektedir.

• Çocuk Hastalıkları branşı için sevk almadan işlem yaptırmak mümkündür.

• Yan tıbbi branş dallarına (Örneğin; Çocuk Hematoloji, Çocuk Kardiyoloji gibi) sevk verilebilmesi için  ilgili ana branş hekiminin yazılı raporu ya da takip ve kontrolü gerektiren hastalık geçmişi olması gerekmektedir.

• Hekimlerimizden muayene ve teşhise dayanmayan,hastalıkla ilgisiz ilaç,rapor ile Sandıkça belirlenen kurallar ve iş akışına aykırı sevk, tahlil, tetkik talebinde bulunulmamalıdır.

• Tüm çalışanlarımızın AKSANDIK portalda yayınlanan duyurularımız çerçevesinde sağlık yardımı kullanması  ve görevli hekimlerimizle karşılıklı anlayış ve işbirliği çerçevesinde ilişki kurması beklenmektedir.

• Çalışanlarımız sağlıkla ilgili tüm şikayet ve önerilerini AKSANDIK portalda bulunan “Öneri ve Şikayet” linki aracılığıyla Sandığımıza iletebilirler.


Tekaüt Sandığı Vakfı